جلسه کارشناسی شیرین سازی آب دریای خزر با حضور کریمی معاون امور اقتصادی استانداری گلستان- اتاق یازرگانی گرگان