تبادل نظر در زمینه برگزاری پاویون استان گلستان در نمایشگاه توانمندی های صادراتی صنایع کوچک و متوسط ( SMES ) کشور در تهران