بازدید سفیر ایران در قزاقستان و رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان از غرفه های نمایشگاه ظرفیت های جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان