بازدید آسیابی رئیس دادگستری استان گلستان با اسپانلو دادستان کل و رئیس دادگستری شهرستان کردکوی و هیات همراه از کارخانه بهاران پیمان در شهرک صنعتی کردکوی با محوریت مشکلات شهرک صنعتی و موانع تولید