ایجاد کنسولگری ترکمنستان در گرگان مطالبه گری شد/ هدف گلستان افزایش صادرات به ترکمنستان است