اولین نشست هیات رئیسه کمیسیون‌ها با هیات رئیسه اتاق ایران در دوره دهم