افتتاح دفتر بسیج تجار و فعالین اقتصادی در ساختمان جدید اتاق بازرگانی گرگان با حضور سرادر ملک شاهکویی فرمانده سپاه نینوا استان گلستان