اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری، مقدار تولید و کیفیت کالا را کاهش می‌دهد