آیین بزرگداشت روز ملی اصناف در استان گلستان با حضور امیر یوسفی رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی گرگان