آیین افتتاح شعبه صلح و سازش اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان