آئین افتتاح هجدهمین نمایشگاه تخصصی ماشین های کشاورزی و ادوات ، تجهیزات ، آبیاری و صنایع وابسته استان گلستان با حضور  یوسفی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گرگان و عابدی رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان